HITTA PERSONAL, PRAKTIKANTER
ELLER SOMMARJOBBARE.

3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vi har tre olika tillvägagångssätt för att nå ut från Rapatac Preps Akademi: 

Studera • Jobba • Starta Eget

Vi har valt olika färger för varje del och de återkommer hela tiden, tex. när man besöker våra profiler eller läser vårat profilblad som ingår i tidningen, så återspeglas färgerna för att det ska ge ett enkelt intryck av vad personen vill. Målet är att hjälpa individen nå sitt mål och om man inte vet vad man vill så försöker vi inspirera dem och ge nya idéer som förhoppningsvis väcker en hunger och lust att nå Sitt mål, antingen via Studier, Jobb eller att starta ett eget företag.

Studera

Här finns de ungdomar som har intresse av att studera vidare. Vi har några av våra grupper, tex. studiegruppen, som består av personer som främst vill studera. De undersöker hur man går till väga, vilka kurser som finns tillgängliga och vad Du behöver göra för att nå Dina mål. Där finns också kontaktpersoner som vi kan vända oss till för att få vägledning från tex. Högskolan eller Komvux.

Jobba

Att jobba är ett väldigt populärt alternativ. Många vill samla på sig erfarenhet och färdigheter samtidigt som man tjänar pengar. Vi har en jobbgrupp som undersöker vad varje individ vill jobba med och därefter når de ut till de företag som är aktuella för att ordna jobb eller praktikplatser som leder till erfarenheter, utökade kontakter och förhoppningsvis en anställning.

Starta Eget

Om det finns en vision som man brinner för så finns det även en utväg där man startar ett eget företag. Man skapar helt enkelt jobbet själv. Det läggs mycket ansvar på individen och vi har även en grupp som jobbar med eget företagande. Där finns information för allt man behöver veta innan man startar ett företag. Du kan få hjälp med allt från vilka bolagsformer som finns till tips och råd att tänka på när man startar eget. 


Vi försöker alltid att se till Dina behov och vad Du vill och vad Du kan. 

3_tillvgagngstt2.jpg