HITTA PERSONAL, PRAKTIKANTER
ELLER SOMMARJOBBARE.

Gavlegårdarna

Gavlegårdarna är mer än bara siffror

Gavlegårdarnas verksamhet är viktig. Varje dag arbetar vi för att kunna erbjuda ett boende för alla och ett "hem för dig". Vi förvaltar människors livsmiljöer och hur vi agerar påverkar faktiskt hur cirka 30 000 människor trivs i sina hem.

Målsättningen är att möta kunderna utifrån deras olika behov. Våra kunder ska ha möjlighet att välja det boende som passar just dem utifrån fler perspektiv än bara geografiskt läge, yta och standard. Vi strävar också efter att, så långt det är möjligt, möta våra kunders sociala behov. Bostaden är en viktig plattform från vilken man möter världen, och boendet kan vara helt avgörande för vilka möjligheter man har i samhället.

 

Vi arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility)

Gavlegårdarnas har sedan två år arbetat med en CSR-rapport som beskriver och sammanfattar vår verksamhet utifrån perspektiven socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt förhållningssätt till personalen. CSR står för Corporate Social Responsibility och är en modell som redovisar hur man som företag behandlar och arbetar med socialt ansvar i sin verksamhet.

 

Uppdrag

Gavlegårdarna ska vara en fortsatt ledande aktör på den lokala bostadsmarknaden och utgöra ett strategiskt- och bostadspolitiskt instrument för Gävle kommun. Inriktningen framåt, som långsiktigt och samhällsnyttigt bostadsföretag, är att stärka bolagets ställning på bostadsmarknaden där de framtida kommunala behoven är som störst och där de rent kommersiella förutsättningarna inte är uppenbara.


Gavlegårdarna - några nyckeltal

  • Antal lägenheter 15 200
  • Omsättning 950 mkr
  • Balansomslutning 4 mdr
  • Uthyrningsgrad 98,5%